BSD SOLUTIONS

 

BSD SERVICES

Dịch vụ hoàn hảo với đội ngũ kinh nghiệm, BSD mang đến cho nhà quản trị giá trị của giải pháp, tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng với kỹ năng sử dụng phần mềm ngày một nâng cao của các thành viên tạo nên một hệ thống tích hợp luôn được giám sát bởi các nhà quản trị click more

 

Industrial

Giải pháp ngành chuyên ngành cung cấp cho nhà quản trị kinh nghiệm quản trị, và vận hành giải pháp với các chuyên ngành bất động sản, thương mại & sản xuất, kinh doanh bán lẻ, ngân hàng , bảo hiểm, kinh doanh o-to

business solutions

1. Sản phảm
QAD ERP, IBM Solutions, and Microsoft Dynamics.
2. Chuyên ngành
Tư vấn, Kinh nghiệm, Thời gian, Đầu tư.
3. Hoạt động quản lý
Tổng thể, Phân tích, Kế hoạch.
bring value to your business!

_ bsd solutions

 

BSD Forum

BSD Forum

 

BSD Blog

BSD Blog

 

Hot video

Cognos Insight

Import dữ liệu từ Excel và xây dựng các báo cáo phân tích theo sản phẩm, khu vực, thời gian, và doanh thu.

partners

 BSD luôn là sự lựa chọn của các nhà quản trị khắc khe nhất, cho các tập đoàn hàng đầu.

 

Our Gallery

Sample image

 

QAD ERP

Giải pháp ERP quản trị trị tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất, nhiều đơn vị thành viên, đa ngành nghề với các hoạt động phức tạp của kinh doanh, mua hàng, sản xuất, tồn kho, công nợ, tài chính kế toán more information->

 

Business Planning

 Nền tảng xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, định hướng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp từ doanh thu, chi phí, dòng tiền .. read more->.

hot line

 Hãy liên lạc với chúng tôi với This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
hoặc theo số hot line
+84 906 389 012 (Mr. Đại).

Dynamics CRM

BSD Solutions!

Hãy mở toan cánh cửa quản trị của bạn với BSD

  1. Giải pháp toàn diện.
  2. Nền tảng công nghệ.
  3. Đội ngũ kinh nghiệm.
  4. Dịch vụ hoàn hảo.
  5. Khả năng phát triển.