Dịch vụ BSD

Cung cấp dịch vụ trọn gói, hoàn hảo đồng hành cùng doanh nghiệp đưa công nghệ hàng đầu vào mục tiêu quản trị doanh nghiệp và là công cụ hữu dụng thực sự cho nhà quản trị, mang lại các lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp

Tư vấn công nghệ

Tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp nhất với môi trường của từng doanh nghiệp, tư vấn chiến lược phát triển CNTT, công nghệ nhằm đạt hiệu quả cao nhất

Quản trị dự án 

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ quản trị dự án triển khai giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp của mình, nhằm đảm bảo kế hoạch và tiến độ dự án mang lại chi phí tối ưu nhất cho doanh nghiệp

Triển khai giải pháp

Tư vấn và quản lý các dự án triển khai giải pháp công nghệ như ERP, CRM, BI, SCM, Data Platform nhằm đảm bảo tiến độ với chi phí và nguồn lực phù hợp nhất co doanh nghiệp

Tùy biến theo yêu cầu

Dịch vụ theo đó doanh nghiệp sử dụng để tùy biến (customize), phát triển (develop) các ứng dụng trên nền tảng web hoặc mobile app theo yêu cầu quản trị của doanh nghiệp

Mang công nghệ vào quản trị

quản trị doanh nghiệp.webp

Công cụ quản trị doanh nghiệp

Nền tảng công nghệ vận hành quản trị cho doanh nghiệp không chỉ là cắt giảm thời gian, tiết kiệm tiền của nhà đầu tư mà còn là năng lực cạnh tranh, hài lòng của khách hàng, trải nghiệm của nhân sự