top of page

MDM - Master Data Management là gì


MDM - Master Data Management, tạm dịch là quản trị dữ liệu nền của doanh nghiệp là các hoạt động nhằm xây dựng, phát triển và quản trị các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp như Khách hàng, Nhân sự, Đối tác, Sản phẩm,..


MDM liên quan tới tất cả các hoạt động của doanh nghiệp liên quan tới 2 hoạt động chính là thu thập dữ liệu gốc và cung cấp dữ liệu nền này cho các ứng dụng khác, nó bao gồm nhập liệu, tổng hợp, loại bỏ, chuẩn hóa, bảo mật,.. MDM tạo ra nguồn dữ liệu nền duy nhất để cung cấp cho toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

MDM quan trọng như thế nào

Các vấn đề của doanh nghiệp hiện nay có lẽ là tối ưu hóa chi phí, vòng đời sản phẩm nhanh hơn, tính tuân thủ buộc phải cao hơn và nhất là thông tin kinh doanh của bạn nhiều hơn, và nền tảng số giờ đây là nền tảng bắt buộc cho các doanh nghiệp.

Cần phải xây dựng một nền tảng để có thể xây dựng, phát triển và quản trị các dữ liệu nền (master data) của doanh nghiệp để từ đâu làm cơ sở, làm chuẩn cho toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bạn trên các nền tảng số khác nhau, hoặc tích hợp cung cấp dữ liệu cho các đối tác, khách hàng

Các vấn đề liên quan tới dự án MDM

1. Chiến lược liên tục phát triển

Chiến lược MDM của doanh nghiệp bạn sẽ phải vận hành như là nền tảng phát triển của doanh nghiệp bạn, do đó bạn cần cân nhắc đây không phải làm công việc làm một lần là xong, mà sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên dùng hoặc trên các khu vực khác nhau của dữ liệu. MDM sẽ không bao giờ dừng trong doanh nghiệp của bạn, nó luôn luôn được cập nhật, phát triển theo yêu cầu kinh doanh và môi trường quản trị toàn cầu

2. Đặt trong mục ưu tiên

là nền tảng cho vận hành và phát triển trên nền tảng số, nên các lãnh đạo và quản lý cần tham gia và đặt chiến lược MDM vào mục ưu tiên giải quyết của mình, cũng như là tham gia vào các cuộc thảo luận về quản trị.

3. Chìa khóa thành công là Đào tạo

để đảm bảo tất cả nhân viên hiểu rõ, thực hiện từ các hoạt động hàng ngày của mình nhất là nhập liệu và lưu trữ. Công việc của nhân viên sẽ tăng lên, và các quản lý hãy chứng tỏ cho nhân viên thấy được giá trị, lợi tức của chiến lược này mang lại cho họ

4. Kế hoạch cho sự phát triển MDM

câu nói bắt đầu từ cái nhỏ, nhưng phải nghĩ lớn không bao giờ sai đối với các dự án công nghệ của doanh nghiệp. Bạn cần phải có kế hoạch phát triển cho MDM của doanh nghiệp bạn, vì hơn ai hết bạn là người hiểu rõ môi trường của bạn, và cái nào làm trước, cái nào làm sau thì bạn là người số 1 quyết định. Hãy thực hiện và từ từ mở rộng ra, phát triển, xây dựng, mở rộng là cách để bạn thành công của dự án MDM

5. Theo dõi và ghi nhận lại các lợi ích MDM mang lại

cho các hoạt động nhằm tạo động lực cho toàn bộ các thành viên tham gia vào dự án và đồng thời nhằm phát triển và mở rộng nhanh hơn nữa các lợi tức này với mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp


MDM là quá trình phát triển lâu dài trên nền tảng phát triển của doanh nghiệp trong thời đại số và nó sẽ trở thành công cụ cho các quản lý, lãnh đạo tìm kiếm con đường phát triển doanh nghiệp mình, và nơi đây chắc chắc cần có sự đóng góp của tất cả thành viên trong doanh nghiệp

35 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page