top of page

Thư viện Video

Thư viện cung cấp video liên quan tới trình bày giải pháp, hướng dẫn sử dụng hoặc triển khai các giải pháp công nghệ của Microsoft, Tableau, Anaplan, và Odoo

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Dynamics 365 for Finance

Dynamics 365 for Finance

03:42
Play Video
Dynamics 365 for Project Operations

Dynamics 365 for Project Operations

00:31
Play Video
Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 Supply Chain Management

01:15
Play Video
Microsoft Digital Contact Center

Microsoft Digital Contact Center

02:05
Play Video
bottom of page